7023 2017-07-17-18

Motorvagnar byggda från 2016 och framåt.
7023 001 i Varaždin 2017-07-17
7023 001 i Varaždin 2017-07-18