7122 2017-07-17-19

Dessa vagnar är kända för oss svenskar som Y1-motorvagnar som tidigare rullade i Sverige. Vagnarna är byggda mellan 1979-1981 och har i Kroatien fått beteckningen HŽ 7122. De första vagnarna kom till Kroatien under 1996.
7122 003 i Varaždin 2017-07-17
7122 003 samt 026 i Varaždin 2017-07-17
7122 003 ankommer Čakovec-Buzovec 2017-07-17
7122 003 i Kotoriba 2017-07-17
7122 004 samt 7121 025 i Varaždin 2017-07-17
7122 011 + 022 i Osijek 2017-07-18
7122 012 i Vinkovci 2017-07-18
7122 015 ankommer Vinkovci 2017-07-19
7122 016 i Gunja nära gränsen till Bosnien 2017-07-18
7122 021 i Varaždin 2017-07-17
7122 021 i Čakovec 2017-07-17
7122 021 har ankommit Mursko Središće 2017-07-17. Järnvägen fortsätter bortåt i bild till Slovenien men tågen vänder här precis före gränsen.
7122 021 har tagit kväll i Varaždin 2017-07-17
7122 022 i Vinkovci 2017-07-18
7122 022 i Županja 2017-07-19
7122 022 i Županja inför återfärden mot Vinkovci 2017-07-19
7122 023 i Čakovec 2017-07-17
7122 023 i Čakovec 2017-07-17
7122 023 i Donji Kraljevec 2017-07-17
7122 023 i Kotoriba 2017-07-17