1141 2017-07-17-19

Denna loktyp kan nog kännas igen av svenskar som Rb1 som det hette i Sverige. ASEA tillsammans med ett par andra tillverkare byggde loken mellan 1967 och 1969 åt de då jugoslaviska järnvägarna. I Kroatien har de fått litterat HŽ 1141.
1141 203 i Vinkovci 2017-07-19
1141 210 i Vrbovec 2017-07-17
1141 301 + 1142 009 ankommer Koprivnica 2017-07-18
1141 309 i Križevci 2017-07-17
1141 309 i Križevci 2017-07-17