6112 2017-07-17-18

Motorvagn byggd av TŽV Gredelj och Končar. Ett prototyptåg, vagn 101 visades dels upp på InnoTrans i Berlin under 2010 och gjorde sina första provkörningar under 2011 och sedan juni 2011 används typen dagligen på linjen Zagreb-Vinkovci.
6112 011 ankommer Vinkovci 2017-07-18
6112 101 i Zagreb 2017-07-17. Detta var prototypmotorvagnen som b.la visades upp på InnoTrans 2010.
6112 101 i Vrbovec 2017-07-17
6112 101 i Vrbovec 2017-07-17