4M33 2012-08-01—2016-02-28

4M33 3614 på bangården invid hamnen i Riga 2016-02-28
4M33 4721 längs Eksporta iela i Riga 2012-08-01
4M33 4721 längs Eksporta iela 2012-08-01
4M33 5962 på bangården vid hamnen i Riga 2016-02-28
4M33 5962 på bangården vid hamnen i Riga 2016-02-28