DR1AM

DR1AM 222-252 vid Bērze Parish strax öster om Dobele på linjen från Liepāja till Riga 2022-06-05
DR1AM 252-222 vid Bērze Parish 2022-06-05