Iore

Bilder på Iore-loken i Norge. Jag har även en svensk sida på dessa.
Iore 104 i Narvik 2011-07-28
Iore 115 i Narvik 2018-01-20