BM73

BM73 002 ankommer Nordagutu 2019-07-23
BM73 002 i Kongsberg 2019-07-23
BM73 004 vid Skøyen 2014-07-09. Vagnen har här den gamla blå färgsättningen som numera är ersatt av en ny röd.
BM73 004 i ny färgsättning här i Ringebu 2019-08-24
BM73 004 i Dombås 2019-08-24
BM73 004 i Halden 2019-09-25
BM73 004 i Halden 2019-09-25
BM73 006 strax före Marienborg i Trondheim 2012-07-19
BM73 014 på Oslo S 2014-07-10
BM73 014 i Halden 2014-07-10