BM75 2014-07-09—2019-07-24

BM75 12 ankommer Hauerseter 2019-07-23
BM75 16 vid Skøyen 2014-07-09
BM75 19 i Drammen 2014-07-09
BM75 19 på Oslo S 2014-07-09
BM75 30 vid Nationaltheatret 2014-07-09
BM75 51 i Bergen 2019-07-24
BM75 63 i Bergen 2019-07-24
BM75 65 ankommer Bergen 2019-07-24
BM75 68 i Bergen 2019-07-24
BM75 68 i Voss 2019-07-24
BM75 69 samt 64 står uppställda i Bergen 2019-07-24