X2/UB2X 2016-02-01—2017-11-28

X2-bilder tagna i Norge.
UB2X på Oslo S 2016-02-01
X2 på Oslo S 2017-11-28