X53 2012-06-26

X53 9048 ankommer Kongsvinger mot Karlstad 2012-06-26
X53 9050 i Kongsvinger 2012-06-26