77 2017-07-20

Äldre motorvagn byggd mellan 1935-1942.
77 0970-5 vid Timișoara Sud 2017-07-20
77 0920-0 vid Timișoara Nord 2017-07-20
Interiör i 77 0970-5 - 2017-07-20