SOB 2019-07-02

RBDe 561

Dessa går i den s.k "Voralpen Express" mellan St. Gallen och Luzern.

5 Bilder