96 2017-07-20

Dessa vagnar är rumänska och trafikerar inte längre över gränsen till Serbien vid Vršac sedan ett par år.
96 2093 i Vršac 2017-07-20