441 2017-07-19

441 601 vid Belgrads gamla centralstation vilken numera är riven och spåren går istället i en tunnel under marken här. Bild från 2017-07-19
441 601 vid Belgrads gamla centralstation 2017-07-19