413 2017-07-19

413 018 vid Belgrads gamla järnvägsstation som numera är riven 2017-07-19