928 2018-06-19

928 307-7 uppställd i Bratislava 2018-06-19