Class 317 2006-06-19-22

317 729 vid Stansted Airport utanför London 2006-06-22
317 883 samt 885 vid Liverpool Street Station i London 2006-06-19