Historiska tåg på Malmbanan i juli 2022 2022-07-02-04

Under en helg i början av juli 2022 så kördes ett antal historiska tåg på Malmbanans norra del från Kiruna mot Vassijaure. Syftet med turerna var dels att Kirunafestivalen pågick men också att Trafikverket kommer att installera det nya signalsystemet ERTMS på banan vilket gör det svårare att köra museitåg. Samtidigt firade även norra Malmbanan 120 år vilket man ville fira genom att erbjuda dels historiska tåg för resenärer men även historiska malmtåg draget av ånglok resp. Dm3-lok varav de sistnämnda slutade användas i reguljär drift på banan runt 2011-2013. Jag har delat in albumen här efter de olika loken som drog tågen under helgen.

Da 888

Da 888 körde de s.k "lunchtågen" mellan Kiruna och Abisko Ö under torsdagen, fredagen och lördagen. På fredagen körde man även ett middagståg på kvällen mellan…

11 Bilder

Dm3 1246-1247-1248

Dm3 1246-1247-1248 drog det ena historiska malmtåget på banan under natten mellan den 2-3 juli på sträckan Kiruna-Vassijaure. På kvällen den 3 juli drog loket…

22 Bilder

R 976

Ångloket R 976 körde ett antal turer runt Luossajärvisjön i Kiruna under torsdagen, fredagen och lördagen. Under natten mellan lördag och söndag 2-3 juli så…

14 Bilder

SJK-tåget med Rc4 1149

SJK körde en resa till firandet från Stockholm via stambanan norrut till Kiruna vilket ankom Kiruna på fredagen den 1 juli. Man körde även en tur på Malmbanan…

8 Bilder