Järnvägen 150 år 2006 2006-09-09—12-02

Under 2006 firade järnvägen 150 år i Sverige med ett antal olika firanden men huvudfirandet var beläget till ett veckoslut i Gävle i september.

Gävle 8-10 september

Huvuddelen av firandet av 150-årsfirandet ägde rum i Gävle med omnejd under ett veckoslut i september.

19 Bilder

Malmö 2 december

I Malmö och Lund firades det att det var 150 år sedan järnvägen invigdes däremellan den 1 och 2 december 2006. Den öppnades för trafik den 1 december 1856.

8 Bilder