CFLCA/STAB 1802 2013-07-03—2022-03-14

STAB 1802 i Nässjö 2013-07-03
STAB 1802 i Nässjö 2013-07-03
STAB 1802 i Mjölby 2019-10-03
STAB 1802 ihop med T43 252 vid Sävenäs i Göteborg 2022-03-14