DE18 2021-09-07

DE18 92 80 4185 002-7 i Kil 2021-09-07. Loket visades upp av Vossloh och användes också i Tågabs godståg till/från Torsby under ett par dagar.