BM92 2010-07-14—2012-07-20

Dessa motorvagnar trafikerar inte längre sträckan Storlien-Östersund som man gjorde fram till 8 juni 2013.
BM92 01 + BS92 51 möter BM92 07 + BS92 57 i Storlien 2012-07-19
BM92 01 + BS92 51 på Östersund C 2012-07-20
BM92 01 + BS92 51 ankommer Storlien 2012-07-19
BS92 51 + BM92 01 i Storlien 2012-07-19
BS92 54 + BM92 04 på Östersund C 2010-07-14
BS92 57 + BM92 07 på Östersund C 2012-07-19
BS92 57 + BM92 07 på Östersund C 2012-07-19
BS92 82 + BM92 12 i Åre 2012-07-19