Y1

Numera används Y1 enbart reguljärt för persontrafik på Inlandsbanan.

BK Tåg/STT

Bilder tagna när fordonen ägdes eller förvaltades av BK Tåg eller STT. Vissa av fordonen hyrdes senare ut till olika länstrafikbolag, t.ex Jönköpings Länstrafik…

40 Bilder

DVVJ

DVVJ kör turisttrafik på sommaren med Y1 mellan Mellerud och Bengtsfors. De båda Y1'orna har tidigare rullat i Krösatågstrafiken för JLT.

10 Bilder

Inlandsbanan

89 Bilder

JLT/Krösatågen

Bilder på JLT's Y1-vagnar som rullade i Krösatågstrafiken fram till 2012.

107 Bilder

KLT/Östgötatrafiken

81 Bilder

Tåg i Bergslagen

6 Bilder

Tågkraft

26 Bilder

Värmlandstrafik/TÅGAB

40 Bilder

Västtrafik

49 Bilder

Övriga bolag m.m

19 Bilder