Ra 2006-11-18—2022-10-18

Bilder tagna på Ra i reguljär drift. För bilder på Ra i museidrift hänvisas till album för museitåg.
Ra 847 med sin mätvagn i Nässjö 2006-11-18
Ra 847 passerar Skövde 2006-11-18
Ra 847 i Kristinehamn 2007-02-12
Ra 847 i Nässjö 2007-05-06
Ra 988 ankommer Gårdsjö med halkbekämpningståg från Herrljunga 2021-11-07
Ra 988 gör rundgång i Gårdsjö 2021-11-07
Ra 988 i Gårdsjö 2021-11-07
Ra 988 lämnar Gårdsjö mot Göteborg 2021-11-07
Ra 988 + TMX 1004 sist med halkbekämpningståget på väg hem efter avslutad tjänst i Väst-Sverige, här vid Hulterstad söder om Mjölby 2021-11-15
Ra 988 vid Hulterstad 2022-07-16
Ra 988 vid infarten till Gårdsjö söderifrån 2022-10-18
Ra 988 vid Nockerud mellan Gårdsjö och Töreboda 2022-10-18