Rd2 2012-07-24—2022-10-26

Rd2 1028 m.fl lok i Nässjö 2014-09-06
Rd2 1030 strax utanför Skänninge 2021-05-12
Rd2 1032 vid Gullbrohult söder om Nässjö 2019-10-10
Rd2 1033 vid Dunsjö norr om Mariedamm på linjen Mjölby-Hallsberg 2016-04-04. Här går tågen numera på nytt dubbelspår som ses byggas till vänster.
Rd2 1033 passerar Godegård 2020-11-02
Rd2 1034 närmar sig Engelsbergs bruk på banan mellan Snyten och Ängelsberg 2021-05-22
Rd2 1034 vid Engelsbergs bruk 2021-05-22
Rd2 1038 vid Dammstorp mellan Örtofta och Eslöv 2013-07-17
Rd2 1038 + 1134 strax söder om Mariedamm 2020-04-19. Här kommer man att börja bygga ett nytt dubbelspår.
Rd2 1044 i Ystad 2012-07-24. Nu är godståg inte så vanliga i Ystad. Det går något enstaka godståg på måndagar dit i nuvarande tågplan.
Rd2 1044 rullar in mot Karlstad 2014-07-13
Rd2 1044 + 1103 vid Åkarp mellan Lund och Malmö 2021-07-11. Här håller man för fullt på med fyrspårsbygget och tåget kör på ett av de två tillfälliga spår som används under bygget.
Rd2 1071 utanför Tenhult mellan Nässjö och Jönköping 2014-05-23
Rd2 1073 utanför Skutskär 2014-09-14. Här går inte längre järnvägen kvar sedan man byggde dubbelspår i en rakare sträckning mellan Skutskär och Furuvik.
Rd2 1073 strax norr om Gamla Uppsala där spåret idag är rivet 2016-02-27
Rd2 1077 mellan Dunsjö och Rönneshytta på linjen Mjölby-Hallsberg 2017-04-13. Som synes pågår ett dubbelspårsbygge här och kurvan som tåget just kommer ut från är numera riven och banan är linjerätad rakt fram som synes i bild.
Rd2 1077 vid Emyhill mellan Herrljunga och Ljung på Älvsborgsbanan med omlett tåg till Älmhult 2022-10-26
Rd2 1083 strax utanför Veinge på Markarydsbanan 2022-07-15
Rd2 1085 via Önnabo mellan Mariedamm och Rönneshytta 2017-08-15
Rd2 1087 + 1135 vid Tallbergsbroarna utanför Nyåker mellan Mellansel och Vännäs 2017-08-03. Notera den gamla bron till höger som jag står vid, denna slutade trafikeras 1994.