BM73b 2009-10-05—2022-06-23

BM73b har använts i trafiken mellan Göteborg och Oslo i flera år men ska nu bytas ut mot modernare BM74b från Stadler.
BM73b 041 vid Nuntorp mellan Brålanda och Frändefors 2022-06-23
BM73b 041 vid Dansbo mellan Dals Rostock och Bäckefors 2022-06-23
BM73b 042 + 043 vid Svagerud strax före driftplats Bjurhem norr om Öxnered 2022-05-31. BM73b försvinner snart från trafiken i Sverige och ersätts av BM74b.
BM73b 042 på Göteborg C 2022-06-23
BM73b 042 + 045 vid Stärkebo strax norr om Öxnered 2022-06-23
BM73b 043 + 042 vid Svagerud 2022-05-31
BM73b 044 ankommer Öxnered 2022-06-22
BM73b 044 i Ed 2022-06-22
BM73b 044 ankommer Göteborg C 2022-06-22
BM73b 044 på Göteborg C 2022-06-22
BM73b 045 i gamla färgsättningen vid Olskroken i Göteborg 2009-10-05
BM73b 045 + 042 passerar Bäckefors 2022-06-23
BM73b 045 utanför Velanda 2012-11-03. Här är banan numera riven och tågen kör på dubbelspåret som kan anas i bakgrunden.
BM73b 045 vid Artorp norr om Upphärad mellan Göteborg och Trollhättan 2012-11-03. Här är banan idag riven och istället finns en gång- och cykelväg här. Järnvägen går i ett nytt dubbelspår som ligger en bit från platsen.
BM73b 046 i Trollhättan 2011-08-05
BM73b 046 ankommer Trollhättan mot Göteborg 2012-01-02
BM73b 046 rullar in mot Älvängen på väg mot Göteborg 2012-07-05. Här går idag en gång- och cykelväg och järnvägen går i ett dubbelspår till höger om mig utanför bild.
BM73b 046 passerar Älvängen 2018-05-28
BM73b 046 + 041 ankommer Ed mot Göteborg 2022-06-22