BM75 2014-07-18

BM75 33 på Uppsala C under en provkörrning 2014-07-18