C10/C11 2007-10-06—2021-11-20

Fordon som trafikerar Saltsjöbanan i Stockholm.

C10

19 Bilder

C11

26 Bilder