X10 2006-12-09—2022-07-15

Saga Rail

Saga Rail körde veckoslutståg mellan Stockholm och Linköping under våren 2018.

11 Bilder

SL

Vagnar som används i pendeltågstrafiken i Stockholm fram till våren 2017.

72 Bilder

Tågab

Tågab köpte in ett par X10-vagnar från SL som man renoverade upp och började köra med i sin persontrafik.

36 Bilder