X15p 2021-04-10-25

X15p 702 ankommer Lindholmen 2021-04-25. Vagnen körde här på nattlig provkörning mellan Lindholmen och Kårsta och kommer här direkt från depån uppe i backen bakom kurvan.
X15p 702 i Lindholmen 2021-04-25
X15p 702 vid Frösunda 2021-04-25
X15p 702 vid Frösunda 2021-04-25
Mellandel till X15p 703 vid rastplatsen Sillekrog längs E4'an söder om Vagnhärad 2021-04-10