X3

X3 1 på Stockholm C 2007-04-11
X3 1 vid Tomteboda 2013-09-02
X3 1 vid Karlberg 2017-06-22
X3 1 har just lämnat Stockholm C 2021-05-21
X3 2 vid Sörentorp mellan Ulriksdal och Helenelund 2009-10-12
X3 2 på Stockholm C 2023-07-29. Pga banarbete på ordinarie spåren fick man använda spår 10, något som är ovanligt för dessa vagnar.
X3 3 på Stockholm C 2016-07-05. Tåget ses här på ett lite ovanligare spår för dessa tåg. De kom in här p.g.a arbeten på de ordinarie spåren och då måste man ordna tillfälliga ramper till plattformen.
X3 3 på Stockholm C före avgång mot Arlanda 2016-07-05
X3 4 vid Häggvik 2008-09-06
X3 4 passerar Helenelund 2009-10-12
X3 4 passerar Norrviken 2013-10-13
X3 4 vid Tomteboda 2013-09-02
X3 4 vid Hagalund 2023-03-26
X3 5 i ny färgsättning på Stockholm C 2020-08-22
X3 6 på Sotockholm C 2006-12-29
X3 6 på Arlanda Norra 2009-10-12
X3 6 passerar Solna 2017-05-20
X3 7 på Arlanda Norra 2009-10-12
X3 7 vid Karlberg 2021-05-21
X3 7 på Stockholm C 2023-07-29. Detta är ovanligare spår för dessa fordon.