X31/ET 2006-07-31—2022-05-31

SJ AB

SJ AB använde ombyggda X31K i sin trafik på Västkustbanan och Kust till kust-banan under en period.

10 Bilder

Västtågen

Västtrafik hyrde in ett par X31K till trafiken med Västtågen i väntan på nya Regina-vagnar under 2011 och 2012.

13 Bilder

Öresundståg

Det är ingen skillnad mellan X31K och ET utan det handlar om ägarförhållandena. X31K är det svenskaägda litterat och ET är de danskaägda fordonen.

99 Bilder