X32K

X32K byggdes 2002 och användes första åren på Kust till kust-banan mellan Göteborg och Kalmar. Senare kom de att byggas om till X31K men behöll litterat på X32K eftersom de har en extra toalett ombord.
X32K 4344 vid Ramlösa i Helsingborg 2008-0716
X32K 4344 passerar Burlöv i Malmös utkanter 2021-07-11. Här pågår bygge av fyrspår som bäst och här används en av de två nya plattformarna. Den andra till höger är under uppbyggnad.
X32K 4345 utanför Trekanten mellan Kalmar och Nybro 2007-08-07
X32K 4346 ankommer Borås mot Kalmar 2007-03-14
X32K 4346 vid Rörstorp i Värnamos utkanter 2007-04-28
X32K 4348 på Göteborg C 2007-05-18
X32K 4348 i Räppe utanför Växjö 2009-11-13. Som synes har vagnen fått samma färgsättning som X31K men har behållt litterat X32K p.g.a en extra toalett ombord.
X32K 4348 vid Apelviken i Varberg 2010-02-04
X32K 4348 vid Skinnabo mellan Emmaboda och Nybro 2017-08-09
X32K 4349 utanför Grevie på gamla banan över Hallandsåsen under den sista trafikdagen här 2015-11-04