X50-54 2006-06-28—2022-10-26

Mälartåg

Vagnarna som rullar i den s.k "UVEN-trafiken" mellan (Linköping)-Norrköping-Sala trafikeras av Mälartåg med MTR som operatör.

36 Bilder

Norrtåg

36 Bilder

SJ AB

30 Bilder

Skånetrafiken

Skånetrafiken lånade under en period in ett par Regina-vagnar för sin trafik i väntan på nya X61'or.

10 Bilder

Transitio

Transitio äger de flesta av Regina-vagnarna undantaget Västtrafiks vagnar (ej 9036-9041). Man har också två vagnar som man lånar ut till länstrafikbolag som…

16 Bilder

Tåg i Bergslagen

105 Bilder

Upptåget

Upptåget upphörde att existera den 12 juni 2022 och trafiken ingår numera i Mälartåg.

61 Bilder

Veolia Transport - Mittnabotåget

Mittnabotåget rullade mellan Sundsvall och Östersund fram tills juni 2012 då Norrtåg tog över trafiken på sträckan.

12 Bilder

Värmlandstrafik

16 Bilder

Västtrafik/Västtågen

71 Bilder

X-Trafik

27 Bilder