921 2021-07-30

921 008 (f.d Z71 744) vid Värtan i Stockholm 2021-07-30