Böda Skogsjärnväg 2016-04-16

Böda Skogsjärnväg ligger på norra Öland.
Simplex gör rundgång vid Trollskogen 2016-04-16
Loket Simplex vid Fagerrör 2016-04-16
Simplex gör rundgång vid Fagerrör 2016-04-16
Simplex vid Fagerrör inför avgång mot Trollskogen 2016-04-16
Simplex vid Trollskogen 2016-04-16