Föreningen Galtströmståget 2017-05-21

Föreningen Galtströmståget bedriver museitrafik vid Galtström som ligger utanför Njurunda i Sundsvalls kommun.
Loket Loke vid Galtström 2017-05-21
Loke vid Galtström 2017-05-21
Loke vid Galtström 2017-05-21
Loke vid Skolmon 2017-05-21
Loke vid Galtströms hamn 2017-05-21
Loke ankommer Galtström från hamnen 2017-05-21
Loke vid Galtström 2017-05-21