Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg - JÅÅJ

DJ H3 10 i Öxnered inför SJK's årsmötesresa till Ed 2019-05-19
DJ H3 10 i Dals Rostock 2019-05-19
DJ H3 10 vid Dansbo på linjen norr om Dals Rostock 2019-05-19
DJ H3 10 växlar undan för vattentagning i Ed 2019-05-19
DJ H3 10 i Ed 2019-05-19
DJ H3 10 i Ed 2019-05-19. Ett lager i ångloket hade gått sönder under vägen upp till Ed varför loket vart ståendes i Ed i flera månader framöver.
DJ H3 10 i Ed 2019-09-25. Loket hade då stått uppställt här i flera månader över sommaren men hämtades hem till Åmål igen strax efteråt.