Liabanan i Näsåker

Liabanan är en liten minibana som slingrar sig runt Nämforsens festplats i Näsåker.
Liabanan med lok vid utgångsplatsen 2019-07-09
En linjebild på tåget som trafikerar Liabanan 2019-07-09
Ännu en linjebild 2019-07-09
Tåget kommer tillbaka mot fest- och utgångsplatsen 2019-07-09
Liabanans tåg på en tur 2019-07-09
Ännu en bild på tåget 2019-07-09
En sista bild på Liabanan 2019-07-09