Nordisk Jernbane-Klub 2006-08-14—2014-08-20

BDFS 86.76 + BM 86.28 uppställd i Kalmar 2014-08-20
BDFS 86.76 + BM 86.28 passerar Almvik på Tjustbanan strax norr om Västervik 2006-08-14
BDFS 86.76 + BM 86.28 vid Almvik 2006-08-14