Stockholms Ånglokssällskap - SÅS

S1 1921 invid Älvsjö godsbangård på spåret mot Västberga och Liljeholmen, här sett från nuvarande fjärrtågsbron "Älvsjöbågen" 2015-09-20
S1 1921 vid Västberga 2015-12-12
S1 1921 vid Liljeholmen 2015-12-12
S1 1921 på Tvärbanans spår vid Liljeholmen 2015-12-12
S1 1921 på Liljeholmskajen 2017-10-09
S1 1921 på Liljeholmskajen 2017-10-09
S1 1921 avgår från Liljeholmskajen 2017-10-09