Upsala-Lenna Jernväg - ULJ

BLJ 5 "Thor"

14 Bilder

SRJ Z6

Av denna typ har det enbart byggts två lokomotorer, SRJ 2 samt 3 (SRJ står för Stockholm-Roslagens Järnvägar).
När banan förstatligades på 1950-talet så fick…

5 Bilder

Tp

1 bild

UBFo3yp

6 Bilder

UBo3yp

4 Bilder

YBo5p/YP

Dessa vagnar hade tidigare litterat YBo5p men fick senare litterat YP. Jag har valt att använda mig av den äldre varianten här som även står märkt på fordonen.

12 Bilder

Z4p

5 Bilder