Wadstena Fogelsta Järnväg

Dessa vagnar hade tidigare litterat YBo5p men fick senare litterat YP. Jag har valt att använda mig av den äldre varianten här som även står märkt på fordonen.
YBo5p 808 vid Vadstena station 2018-08-04
YBo5p 808 i Vadstena 2018-08-04
YBo5p 808 har precis lämnat Vadstena station på väg mot Skänningevägen 2018-08-04
YBo5p 808 korsar Hovsvägen i Vadstena 2018-08-04
YBo5p 808 strax före ändhållplats Skänningevägen 2018-08-04
YBo5p 808 korsar Skänningevägen 2018-08-04
YBo5p 808 vid dåvarande ändhållplats Skänningevägen 2018-08-04. Numera kör man några meter längre till Quisbergs allé.
YBo5p 808 vid Skänningevägen 2018-08-04
YBo5p 808 mellan Skänningegatan (!) och Hovsvägen 2018-08-04