B1 2019-12-09—2021-04-05

Bilder främst på B1 5157 som har BJ's (Bergslagarnas Järnvägssällskap) färgsättning men som egentligen tillhör Landeryds Järnvägsmuseum. LJM har i sin tur låtit BJ's disponera den och nu är den uthyrd till Tågab.
B1 5157 på Stockholm C 2019-12-09
B1 5157 på Stockholm C 2019-12-09
B1 5157 i Hallsberg 2021-04-05