Bmpz 2019-04-11

Bmpz 61 81 22 90 065-6 i Mjölby 2019-04-11
Bmpz 61 81 22 90 060-7 i Mjölby 2019-04-11. Detta efter en händelse när vagnarna hade självavkopplat sig vid passagen av Mjölby norrut. Tåget vart sedan ståendes delat i två här.