Eksjö 2002-01-01—2009-03-17

Eksjö stationsområde genomgick en upprustning och ombyggnad mellan 2006-2007. Här visar jag lite bilder på hur det såg ut före och efter ombyggnaden.
Eksjö station före bangårdsombyggnaden 2004-07-13
4MP859 Digital Camera
Eksjö station 2004-07-13. Vid de buckliga spåren i plattformen härstammar den gamla smalspåriga linjen till Österbymo.
4MP859 Digital Camera
Stationsområdet med den gamla smala mittplattformen 2004-10-22
Eksjö stationsområde 2004-10-22
Uppställda vagnar i Eksjö 2005-04-20
Y1 1297 och 1353 möter varandra vid den gamla smala mittplattformen 2006-06-12
I början av januari 2007 hade ombyggnaden av bangården kommit igång när Y1 1296 rullar förbi de blivande plattformarna för att släppa på resenärerna vid den än så länge gamla plattformen 2007-01-10
Ombyggnaden av stationsområdet med de nya plattformarna 2007-01-22
Nu har den gamla mittplattformen försvunnit men än så länge stannar tågen vid den gamla plattfomen närmast stationshuset 2007-03-13
Nu är de nya plattformarna klara att användas 2007-10-26
Stationsområdet 2009-03-17