Karlberg pendeltågsstation

Karlberg pendeltågsstation stängde för resande under natten mot den 10 juli 2017 när Citybanan öppnade. Den närmaste stationen från Karlberg nu är Stockholm Odenplan.
Busshållplats läge B utanför Karlberg station på Norrbackagatan 2017-05-20
Större cykelparkering utanför stationen 2017-05-20
Utanför stationsbyggnaden fanns en Pressbyråkiosk som numera är riven 2017-05-20
Stationsbyggnaden i Karlberg 2017-05-20
Utanför stationsbyggnaden sett ner mot spåren och plattformarna 2017-05-20
Precis när man kommit in i stationsbyggnaden från gatan så ser det ut såhär 2017-05-20
Information om nästa avgående tunnelbana vid St Eriksplan och biljettmaskiner 2017-05-20
Innanför spärrarna mot gångbron 2017-05-20
Från biljettkuren i riktning mot gångbron över spåren 2017-05-20
Här sett åt andra hållet mot utgången 2017-05-20
Från gångbron sett ner mot plattformarna 2017-05-20
Gångbron med infoskyltar 2017-05-20
Trapporrna ner mot plattformen för södergående tåg 2017-05-20
Från trapporna sett tillbaka i gångbron mot utgången 2017-05-20
Här vid trapporna ner till plattformen för norrgående tåg 2017-05-20
Från trapporna sett tillbaka mot utgången 2017-05-20
Utgången från trapphuset till plattformen för södergående tåg 2017-05-20
En tillbakablick upp i trapphuset till gångbron 2017-05-20
Från plattformen sett till trapphuset 2017-05-20
Del av gångbron sett från plattformen för södergående tåg 2017-05-20