Landskrona gamla station 2012-07-24

När den nya delen av Västkustbanan utanför Landskrona stod klar 2001 så slutade persontågen att köra in till Landskrona gamla station. Dock har det förekommit växling av godsvagnar här efter det.
Plattformarna i Landskrona 2012-07-24
Gamla plattformarna för spår 1 och 8 varifrån Pågatågen utgick när de körde hit 2012-07-24
Landskrona gamla stationsområde sett från väster och från Österleden 2012-07-24
Bangårdsområdet i Landskrona 2012-07-24
Bangårdsområdet med stationshuset sett från gångbron i sydvästra änden 2012-07-24