Ljung

Ljung är belägen på banan mellan Herrljunga och Borås och fram till den 19 juli 2021 så sköttes tågklareringen här manuellt av en lokaltågklarerare när stationen inte var obevakad. Nu håller man på att bygga på om banan till fjärrstyrning så den lokala tågklareraren här försvann för gott. Här är lite bilder tagna på stationsområdet dels den 28 maj 2018 och även den 16 juli 2021 dagarna före man stängde banan för upprustning.
Stationshuset med ställverket utanför 2018-05-28
Ställverket utanför stationshuset 2018-05-28
Närbild på ställverket 2021-07-16
Bangården i riktning mot Borås 2018-05-28
Bangården med mittplattformen åt norr, dvs mot Herrljunga 2018-05-28
Mittplattformen 2018-05-28
Från mittplattformen söderut 2018-05-28
Nu har det börjat hända saker med bangården, 2021-07-16
Ny plattform ser ut att vara under uppbyggnad 2021-07-16
Fundament till ny plattform 2021-07-16
Från mittplattformen i riktning norrut, mot Herrljunga 2021-07-16
Från mittplattformen söderut 2021-07-16
En inzoomad bild norrut där vi ser att man har satt upp nya signaler 2021-07-16
Slutligen två bilder på plankorsningen med Stationsvägen 2021-07-16. Notera att signalerna är s.k enskenssignaler som blev förbjudna vid årsskiftet 2020/2021.
Närbild på signalerna i plankorsningen 2021-07-16
Tillbaka i Ljung när ombyggnaden av stationsområdet är klar vilket syns här 2022-03-14
En bild åt andra hållet, dvs mot Borås 2022-03-14
Man har numera byggt en plankorsning för gång- och cykeltrafik jämsides med den andra plankorsningen för biltrafiken 2022-03-14
Den nya plattformen på spår 2 mot norr 2022-03-14
En bild åt andra hållet mot söder från den nya plattformen 2022-03-14